המדריך למעסיק לפיטורים הוגנים עורך דין דיני עבודה

פיטורים אינם דבר נעים. אף פעם.
אך מנגד הם אינם מילה גסה.
פיטורים הם דבר מותר וראוי, במקרה הצורך, תוך תשומת לב, למתן זכויותיו המלאות של העובד המפוטר.

וחשוב לומר זאת בקול – אין פסול בהחלטתו של מעסיק לפטר עובד, בין אם הסיבה אישית, באשר העובד לא נותן את התפוקה המבוקשת, או בשל שיקולי צמצום והתייעלות של המעסיק.

בסופו של יום, יכולתו של מעסיק להמשיך להעסיק, היא בהתאם להתנהלות כלכלית ראויה בעסק שלו ובמידה והוא לא יפעל באופן כלכלי ויעיל, סופו של יום, הוא יצטרך לפטר את כל עובדיו ולסגור את העסק.

ולכן, במידה ועולה צורך לפיטורין, אם בשל סיבה תפקודית של עובד, או בשל התייעלות של העסק, על המעסיק חובה מוסרית לבצע את הפיטורין, כמוצא אחרון כמובן, בשביל להמשיך להחזיק את העסק ובכדי להמשיך להעסיק עובדים נוספים ולאורך זמן.

עם זאת, יש לבצע את הליך הפיטורין באופן חוקי, אשר מאפשר את מתן מלא זכויותיו של העובד ולא פחות מכך, לבצע את הליך הפיטורין, תוך מתן כבוד לעובד המפוטר.
ברשימת הזכויות המגיעות לעובד עם פיטוריו, ניגע בהמשך, אך נתחיל קודם באופן הפיטורים.

חוץ מן העובדה הפשוטה, שזה לא נכון ולא מוסרי, להתייחס אל עובד באופן שאינו מכבד, לא בעת העסקתו ולא עם סיומה, כי הוא בן אדם, הראוי למקום ולכבוד, בדיוק כמו המעסיק עצמו, בטח ובטח כאשר מדובר על עובד וותיק ובוודאי כאשר מדובר על עובד יעיל ומוסר, גם אם הסיבה לפיטורים היא מוצדקת, מותרת והגיונית –
אם הפיטורין ייעשו באופן מכוער, תוך רמיסת כבודו ומקומו של העובד, תביעה מהעובד בא תבוא. ולא משנה מה בדיוק תהיה העילה.

סופו של יום, האופן שבו יתבצעו הפיטורין, יהיו במידה משמעותית הגורם להגשתה, או לאי הגשתה, של תביעה כנגד המעסיק עם סיום יחסי העבודה.

ולכן, האופן שבו המעסיק ייבחר לפטר את העובד, אם מתוך כבוד אם לאו, יוכל לחפות במקרים רבים, אפילו על מחדלים שהמעסיק ביצע במהלך העסקתו, כאשר באופן פיטורין “קשים” היו עלולים המחדלים להיות עילה פשוטה ויעילה לתביעה משמעותית של המעסיק ובצדק.

באשר למתן זכויותיו של העובד, שהן הן חובותיו של המעסיק, יש לשים לב, כי בנושא זה, יש לקות משמעותית וחוסר ידיעה והכרה, בקרב המעסיקים ובעיקר הזעירים שבהם, בדבר הזכויות לעובד במהלך העסקתו ועם פיטוריו.

משכך, ננסה במאמרים הבאים, לעמוד בקצרה על חובות המעסיק כלפי העובד תוך אבחנה, בין החובות בהם מחויב המעסיק, בקבלת העובד לעבודה לבין מהלך העסקתו ולבין הליך הפיטורין.

יש לציין, כי כלל החובות הנוגעות למהלך העסקת העובד, עלולות להפוך לעילות לתביעת המעסיק, עם פיטורי העובד, ולכן, כדאי, עוד למחשבת הפיטורין, לבוא ולבחון, האם העובד מקבל את מלוא זכויותיו, כי ההוצאה של היום, היא החיסכון המשמעותי מאד בעצם ייתור התביעה העתידית.

צריך לזכור, כי בתי הדין לענייני עבודה, מסתכלים בעין לא חיובית בלשון המעטה, על מעסיקים אשר לא נותנים לעובדים את מלוא זכויותיהם.
ומשכך, ההימנעות מתביעה עתידית, משתלמת למעסיק בכל מובן.

מעסיק – בכל שאלה והתלבטות בענייני העסקת העובדים ופיטוריהם – כדאי להתייעץ עם עורך דין לדיני עבודה.