האם אפשר לעשות ביטול להעברת בעלות רכב ?

בשעה טובה החלטתם לקנות רכב יד 2. 

בררתם דגם, מצאתם רכב מתאים והופה – ביצעתם רכישה ורישום העברת בעלות מהמוכר אליכם.
אממה? מסתבר שעקב טעות או הטעיה, של המוכר או שלכם, אתם רוצים לבטל את עסקת הרכב בהסכמת הצדדים, וכמובן לבטל את רישום הבעלות ברכב.

האם אפשרי לבטל העברת בעלות על הרכב?

מקרה כזה שהגיע אל משרדנו, נבדק היטב אל מול משרד הרישוי והתשובה היא –
נכון לנוהל הקיים היום ועד כמה שזה נשמע הזוי – ביטול רישום בשל עילת מכר בטעות או אף הטעיה(!) –
בלתי אפשרית!

הסיפור שהגיע אלינו

הסיפור היה שמוכר פרסם רכב בקילומטראז’ מסויים, בכותרת המודעה באתר אינטרנט.
הקונה בדק את הרכב לשביעות רצונו במוסך והצדדים ביצעו עסקה בלחיצת יד וללא זכרון דברים.
(על חשיבות כתיבת זכרון דברים בביצוע עסקת מכר ברכב – יופיע מאמר בקרוב..)

לאחר כמה שעות ממועד הרכישה, הסתכל הקונה במד האוץ והתחוור לו כי הק”מ שהיה רשום במודעה, לא היה נכון והקילומטראז’ האמיתי גבוה בעשרות אלפי קילומטר!

מיד התקשר הקונה אל המוכר ואמר לו כי רימה אותו והלה ענה בתגובה, כי הוא רשם את המרחק שעשה הרכב במיילים ובטעות רשם זאת תחת קילומטרי, אבל בתוך המודעה ציין כי מדובר במיילים.

במאמר מוסגר נאמר שעל פניו ישנה כאן הטעיה ברורה, מצד המוכר בכמה אופנים –

בראשונה, בשל העובדה שרשם מספר לא נכון תחת כותרת של קילומטר.

שנית, תירוץ לפיו הוא רגיל לכתוב כך והטעות נעשתה בתום לב, צריך להיות מגובה בראיה ברורה.
מאחר ובארץ מד האוץ נרשם בק”מ ולא במייל מחד ומאידך במקרה הספציפי, אין מדובר בעולה, אשר רגיל ברישום מיילים הרי שבענין זה אין לו טענה ראויה אשר תחזק את גרסתו.

אם נחזור לענייננו, על אף הויכוח על הפרטים, הסכים המוכר, כי במידה וניתן יהיה לבטל את רישום הבעלות ברכב אשר כבר בוצעה (רישום “יד”) הרי שהוא מוכן לבטל את העסקה ולהחזיר את התמורה.
משכך פנה הקונה אלינו, בבקשה לבחינת אפשרות ביטול הרישום כמו גם כשרות היסקה כולה.

כאמור, לאחר בדיקה מדוקדקת וישירה מול משרד הרישוי, מסתבר כי ביטול הרישום של הבעלות בשל נסיבות מעין אלה בלתי אפשרית כיום על פי נהלי משרד הרישוי.

יש לשים לב, כי קיימת אפשרות לביטול רישום בעלות רכב בתנאים מאד מסויימים ורק במקרה שחלה טעות ברישום בין שני רכבים השייכים למוכר.

בשולי הדברים נציין, כי ההגיון מאחרי נוהל זה, הוא החשש, כי פתיחת אפשרות ביטול מעין זו, תהווה פתח ל”שגע” המערכת בפניות רבות על תקלה כלשהי בעסקה וזאת חלף זהירות מקדימה בביטול העסקה.

דעתנו בענין זה כי חשש זה אינו עומד איתן כנגד זכות קניינו של אדם ולפיכך יש מקום בענין זה למעורבות המחוקק ולכל הפחות הגופים המקצועיים לשינוי נוהל זה והרחבת המקרים לאפשרות של ביטול רישום בעלות כמו במקרה של הטעיה וטעות בעסקת מכר לרכישת רכב.

ליעוץ מפורט וספציפי
ולבחינת מקרים נוספים
ניתן לפנות למשרדנו